HOME
사업개요
시장동향
사업공지
수출상담회
Interfairs
닫기

시장동향

시장동향

[서울경제] "원자력 활용한 수소 대량생산 필요···풍력 태양광보다 66% 저렴"
관리자 2021-04-28
     조회 : 7

INTERFAIRS CO., LTD. (인터페어스주식회사)
#308, Daegyeong T&S Bldg., 9, Yonghyeon-ro, Deogyang-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do, Korea
Tel. +82-2-2635-6481|Fax. +82-2-2635-6480
|Email. interfairs@naver.com

Copyright © INTERFAIRS CO., LTD. All Rights Reserved.