HOME
사업개요
시장동향
사업공지
수출상담회
Interfairs
닫기

시장동향

시장동향

[헬로디디] 과기부 4000억 규모 '소형 원자로' 예타 추진
관리자 2021-05-17
     조회 : 2

INTERFAIRS CO., LTD. (인터페어스주식회사)
#308, Daegyeong T&S Bldg., 9, Yonghyeon-ro, Deogyang-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do, Korea
Tel. +82-2-2635-6481|Fax. +82-2-2635-6480
|Email. interfairs@naver.com

Copyright © INTERFAIRS CO., LTD. All Rights Reserved.